Avondwake

‘Avondwake’ is een science fiction moordmysterie in een bovennatuurlijk sausje: Na de plotse dood van een vriend gaat journalist Dushan Sikkelmaan op onderzoek uit. Dat leidt hem naar de donkere onderwereld van Pulderdam.

Verschenen in Pure Fantasy #7 en Pure Fantasy Jaarbundel 2007

Lees het volledige verhaal voor € 1,99

‘Hou je bek, ellendig beest!’

Dushan Sikkelmaan zwaaide geïrriteerd naar de stadsdraak op de vensterbank, die geestdriftig brullend de nacht verwelkomde. Het kleine, vaalgroene dier braakte een balletje vuur dat tegen het raam uiteen barstte, hupte onhandig van de natte stenen en vloog het donker in.

‘Wat was dat voor een lawaai?’ vroeg een slaperige vrouwenstem achter hem.

‘Niets, liefste. Een stadsdraak die wat herrie maakte, dat was alles. De stad zou eens wat aan die krengen moeten doen. Al dat kabaal en dan ook nog die zwavelstank.’

Dushan koppelde zich los van zijn computer. Hij trok de lange, koperen draden uit zijn voorhoofd en schroefde de doppen weer op de ijzeren kleppen die de toegang tot zijn hersenen openden. Het gaf hem altijd een beetje hoofdpijn als hij de verbinding met zijn machine verbrak…

Lees het volledige verhaal voor € 1,99

Advertenties